رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


منع عبور و مرور در ۵ کلانشهر کشور در ایام تعطیلی ماه صفر

منع عبور و مرور در ۵ کلانشهر کشور در ایام تعطیلی ماه صفر وزیر بهداشت: رئیس‌جمهور با منع عبور و مرور و محدودیت رفت و آمد در ۵ کلانشهر تهران، کرج، مشهد، اصفهان و ارومیه در روزهای تعطیلی پایان ماه صفر موافقت کردند.

منع عبور و مرور در ۵ کلانشهر کشور در ایام تعطیلی ماه صفر

وزیر بهداشت: رئیس‌جمهور با منع عبور و مرور و محدودیت رفت و آمد در ۵ کلانشهر تهران، کرج، مشهد، اصفهان و ارومیه در روزهای تعطیلی پایان ماه صفر موافقت کردند.