رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بدون اعمال محدودیت‌های قانونی باید منتظر پاییز سیاه کرونایی باشیم

بدون اعمال محدودیت‌های قانونی باید منتظر پاییز سیاه کرونایی باشیم توئیت جهانپور، رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت

بدون اعمال محدودیت‌های قانونی باید منتظر پاییز سیاه کرونایی باشیم

توئیت جهانپور، رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت