رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مسکن ملی متری ۲.۷ میلیون تومان

مسکن ملی متری ۲.۷ میلیون تومان براساس هزینه‌های سه ماهه دوم سال جاری میانگین قیمت هر متر مربع مسکن ملی ۲.۷ میلیون تومان درنظر گرفته شده که به استان‌ها ابلاغ شده است/ ایسنا

مسکن ملی متری ۲.۷ میلیون تومان

براساس هزینه‌های سه ماهه دوم سال جاری میانگین قیمت هر متر مربع مسکن ملی ۲.۷ میلیون تومان درنظر گرفته شده که به استان‌ها ابلاغ شده است/ ایسنا