رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس‌جمهور قرقیزستان استعفا داد

رئیس‌جمهور قرقیزستان استعفا داد «سورنبای جینبکف» رئیس‌جمهور قرقیزستان با تسلیم شدن در برابر خواست مردم، از سمت خود استعفا کرد و از مردم خواست با توقف اعتراضات، آرامش را به کشور برگردانند.

رئیس‌جمهور قرقیزستان استعفا داد

«سورنبای جینبکف» رئیس‌جمهور قرقیزستان با تسلیم شدن در برابر خواست مردم، از سمت خود استعفا کرد و از مردم خواست با توقف اعتراضات، آرامش را به کشور برگردانند.