رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مهلت ثبت نام سامانه‌های آموزشی برای اینترنت رایگان تا ۳۰ مهر

مهلت ثبت نام سامانه‌های آموزشی برای اینترنت رایگان تا ۳۰ مهر معاونت آموزشی وزارت علوم : همه سامانه‌های آموزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی برای بهره مندی از تعرفه ترافیک رایگان تا ۳۰ مهر ماه برای ثبت نام فرصت دارند.

مهلت ثبت نام سامانه‌های آموزشی برای اینترنت رایگان تا ۳۰ مهر

معاونت آموزشی وزارت علوم : همه سامانه‌های آموزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی برای بهره مندی از تعرفه ترافیک رایگان تا ۳۰ مهر ماه برای ثبت نام فرصت دارند.