رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نتایج دوره‌های کاردانی و کارشناسی بدون آزمون آزاد اعلام شد

نتایج دوره‌های کاردانی و کارشناسی بدون آزمون آزاد اعلام شد پذیرش و امور فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد نتایج دوره های کاردانی وکارشناسی پیوسته و ناپیوسته پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی بر روی سامانه www.azmoon.org قرار گرفت.

نتایج دوره‌های کاردانی و کارشناسی بدون آزمون آزاد اعلام شد

پذیرش و امور فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد نتایج دوره های کاردانی وکارشناسی پیوسته و ناپیوسته پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی بر روی سامانه www.azmoon.org قرار گرفت.