رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فعالیت‌های ستاد انتخاباتی بایدن به حالت تعلیق درآمد

فعالیت‌های ستاد انتخاباتی بایدن به حالت تعلیق درآمد با ابتلای مدیر ارتباطات کمپین انتخاباتی “جو بایدن” به ویروس کرونا، فعالیت‌های این کمپین به حالت تعلیق درآمد.

فعالیت‌های ستاد انتخاباتی بایدن به حالت تعلیق درآمد

با ابتلای مدیر ارتباطات کمپین انتخاباتی “جو بایدن” به ویروس کرونا، فعالیت‌های این کمپین به حالت تعلیق درآمد.