رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قیمت مرغ پرواز کرد!

قیمت مرغ پرواز کرد! به دنبال کمبود عرضه و افزایش قیمت خوراک و برهم خوردن تعادل در بازار ناشی از مداخلات دولتی، قیمت هر کیلو مرغ کامل در خرده فروشی به حداقل ۲۶ هزار تومان افزایش یافت /عصرایران

قیمت مرغ پرواز کرد!

به دنبال کمبود عرضه و افزایش قیمت خوراک و برهم خوردن تعادل در بازار ناشی از مداخلات دولتی، قیمت هر کیلو مرغ کامل در خرده فروشی به حداقل ۲۶ هزار تومان افزایش یافت /عصرایران