رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آخرین مهلت فارغ التحصیلی پذیرفته شدگان آزمون دکتری ۹۹ اعلام شد

آخرین مهلت فارغ التحصیلی پذیرفته شدگان آزمون دکتری ۹۹ اعلام شد ثبت نام و ادامه تحصیل پذیرفته شدگان آزمون دکتری۹۹ منحصرا برای افرادی از نیم سال دوم میسر و امکان پذیر است که پذیرش دانشجو در کد رشته محل قبولی مطابق با دفترچه راهنمای انتخاب رشته تحصیلی سال ۹۹ برای نیم سال دوم تحصیلی باشد.

آخرین مهلت فارغ التحصیلی پذیرفته شدگان آزمون دکتری ۹۹ اعلام شد

ثبت نام و ادامه تحصیل پذیرفته شدگان آزمون دکتری۹۹ منحصرا برای افرادی از نیم سال دوم میسر و امکان پذیر است که پذیرش دانشجو در کد رشته محل قبولی مطابق با دفترچه راهنمای انتخاب رشته تحصیلی سال ۹۹ برای نیم سال دوم تحصیلی باشد.