رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اتحادیه اروپا چند چهره نزدیک به کرملین را تحریم کرد

اتحادیه اروپا چند چهره نزدیک به کرملین را تحریم کرد اتحادیه اروپا روز پنجشنبه چند چهره نزدیک به کرملین از جمله اوگنی پریگوژین، تاجر نزدیک به ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه را به دلیل نقش آفرینی در مسمومیت الکسی ناوالنی و دامن زدن به بی ثباتی در لیبی تحریم کرد

اتحادیه اروپا چند چهره نزدیک به کرملین را تحریم کرد

اتحادیه اروپا روز پنجشنبه چند چهره نزدیک به کرملین از جمله اوگنی پریگوژین، تاجر نزدیک به ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه را به دلیل نقش آفرینی در مسمومیت الکسی ناوالنی و دامن زدن به بی ثباتی در لیبی تحریم کرد