رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


لغو ویزای روسیه برای گردشگران ایرانی؛ به زودی

لغو ویزای روسیه برای گردشگران ایرانی؛ به زودی سخنگوی وزارت خارجه روسیه: مسکو امیدوار است در آینده نزدیک کار توافقنامه سفرهای توریستی بدون ویزا با ایران را به پایان برساند.

لغو ویزای روسیه برای گردشگران ایرانی؛ به زودی

سخنگوی وزارت خارجه روسیه: مسکو امیدوار است در آینده نزدیک کار توافقنامه سفرهای توریستی بدون ویزا با ایران را به پایان برساند.