رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مراسم بزرگداشت شجریان ۴۰ دقیقه قبل از اجرا لغو شد

مراسم بزرگداشت شجریان ۴۰ دقیقه قبل از اجرا لغو شد طبق اعلام حسام الدین سراج، بزرگداشت شجریان در پردیس سینمایی شهرک غرب، چهل دقیقه قبل از اجرا لغو شد سراج اعلام کرد که تمام مجوزهای لازم برای برگزاری این مراسم اخذ شده بوده اما در نهایت اجازه برگزاری مراسم داده نمی شود

مراسم بزرگداشت شجریان ۴۰ دقیقه قبل از اجرا لغو شد

طبق اعلام حسام الدین سراج، بزرگداشت شجریان در پردیس سینمایی شهرک غرب، چهل دقیقه قبل از اجرا لغو شد
سراج اعلام کرد که تمام مجوزهای لازم برای برگزاری این مراسم اخذ شده بوده اما در نهایت اجازه برگزاری مراسم داده نمی شود