رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شهادت یک مرزبان در قشم

شهادت یک مرزبان در قشم در جریان درگیری ماموران گشت دریایی لافت با قاچاقچیان، ستوان «اصغر سالار پور» در اثر برخورد شناور قاچاقچیان با شناور سازمانی پایگاه دریابانی قشم به شدت زخمی شده و به دلیل شدت جراحات پیش از رسیدن به بیمارستان به شهادت رسید.

شهادت یک مرزبان در قشم

در جریان درگیری ماموران گشت دریایی لافت با قاچاقچیان، ستوان «اصغر سالار پور» در اثر برخورد شناور قاچاقچیان با شناور سازمانی پایگاه دریابانی قشم به شدت زخمی شده و به دلیل شدت جراحات پیش از رسیدن به بیمارستان به شهادت رسید.