رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نوبت‌دهی اینترنتی “تعویض پلاک” کشوری شد

نوبت‌دهی اینترنتی “تعویض پلاک” کشوری شد رئیس مرکز شماره‌گذاری و تعویض پلاک پلیس راهور: اکنون در سراسر کشور، نوبت‌دهی شماره‌گذاری و تعویض پلاک به صورت اینترنتی انجام می‌شود.

نوبت‌دهی اینترنتی “تعویض پلاک” کشوری شد

رئیس مرکز شماره‌گذاری و تعویض پلاک پلیس راهور: اکنون در سراسر کشور، نوبت‌دهی شماره‌گذاری و تعویض پلاک به صورت اینترنتی انجام می‌شود.