رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اتهام‌زنی دوباره ارمنستان و جمهوری آذربایجان به یکدیگر درباره نقض آتش‌بس

اتهام‌زنی دوباره ارمنستان و جمهوری آذربایجان به یکدیگر درباره نقض آتش‌بس ساعاتی پس از برقراری آتش‌بس جدید در منطقه قره‌باغ، ارمنستان و جمهوری آذربایجان دوباره همدیگر را به نقض آتش‌بس متهم کردند.

اتهام‌زنی دوباره ارمنستان و جمهوری آذربایجان به یکدیگر درباره نقض آتش‌بس

ساعاتی پس از برقراری آتش‌بس جدید در منطقه قره‌باغ، ارمنستان و جمهوری آذربایجان دوباره همدیگر را به نقض آتش‌بس متهم کردند.