رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آخرین خبرها از واکسن کرونای ایرانی

آخرین خبرها از واکسن کرونای ایرانی کوشکی،عضو کمیته اخلاق توزیع واکسن در سازمان جهانی بهداشت: پژوهش‌های متعددی در حوزه پیش‌بالینی واکسن کرونا در کشور در حال انجام است، اما هنوز مجوز انجام مطالعه بالینی برای هیچ واکسن کرونایی در ایران صادر نشده است. البته این پژوهش‌ها در برخی مواردی در فاز حیوانی در حال انجام […]

آخرین خبرها از واکسن کرونای ایرانی

کوشکی،عضو کمیته اخلاق توزیع واکسن در سازمان جهانی بهداشت:
پژوهش‌های متعددی در حوزه پیش‌بالینی واکسن کرونا در کشور در حال انجام است، اما هنوز مجوز انجام مطالعه بالینی برای هیچ واکسن کرونایی در ایران صادر نشده است.
البته این پژوهش‌ها در برخی مواردی در فاز حیوانی در حال انجام است.
در ایران هم خوشبختانه وزارت بهداشت با ایجاد کمیته واکسن کرونا، در این زمینه فعال است.
مردم اخبار واکسن کرونا را از منابع موثق دریافت کنند.