رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی توسط مدیران ناکارآمد دولت بازار ارز را دچار بی‌ثباتی نموده

اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی توسط مدیران ناکارآمد دولت بازار ارز را دچار بی‌ثباتی نموده لطف الله فروزنده، قائم مقام اسبق مرکز پژوهش‌های مجلس: اتخاذ تصمیمات غیر کارشناسی توسط مدیران ناکارآمد دولت بازار ارزی کشور را دچار بی‌ثباتی نموده است، بانک مرکزی نیز نتوانسته بازیگردان خوبی برای بازار نابسامان دلار باشد، پاسخ منفی این بازار به تصمیمات […]

اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی توسط مدیران ناکارآمد دولت بازار ارز را دچار بی‌ثباتی نموده

لطف الله فروزنده، قائم مقام اسبق مرکز پژوهش‌های مجلس:

اتخاذ تصمیمات غیر کارشناسی توسط مدیران ناکارآمد دولت بازار ارزی کشور را دچار بی‌ثباتی نموده است، بانک مرکزی نیز نتوانسته بازیگردان خوبی برای بازار نابسامان دلار باشد، پاسخ منفی این بازار به تصمیمات غیر صحیح و فرمایشی بانک مرکزی نیز موید همین مطلب است‌

دولت محترم باید بپذیرد در این شرایط دچار کرختی شده و عملکرد درست و منطقی ندارد، رویکرد دولت باید تغییر کند /نوداقتصادی