رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بازداشت معتاد متجاهر مشهور

بازداشت معتاد متجاهر مشهور خبرگزاری آنا، گزارش داده کاربر ایرانی شناخته‌شده اینستاگرامی که با جمله «معتادا نمیگیرن» مشهور شده بود، بازداشت و به یکی از مراکز ترک اعتیاد اجباری پلیس برده شد

بازداشت معتاد متجاهر مشهور

خبرگزاری آنا، گزارش داده کاربر ایرانی شناخته‌شده اینستاگرامی که با جمله «معتادا نمیگیرن» مشهور شده بود، بازداشت و به یکی از مراکز ترک اعتیاد اجباری پلیس برده شد