رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پاسخ عجیب سخنگوی سازمان غذا و دارو به مخاطبی که از نبود انسولین گله داشت

پاسخ عجیب سخنگوی سازمان غذا و دارو به مخاطبی که از نبود انسولین گله داشت، با واکنش انتقادی کاربران شبکه های اجتماعی مواجه شد.

پاسخ عجیب سخنگوی سازمان غذا و دارو به مخاطبی که از نبود انسولین گله داشت، با واکنش انتقادی کاربران شبکه های اجتماعی مواجه شد.