رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فال جالب عطسه در تمام ساعات و روزهای هفته

عطسه واکنش بدن به التهاب یا تجمع گرد و غبار در داخل بینی و دستگاه تنفسی است اما جالب است بدانید بعضی از مردم عطسه را به فال نیک و بعضی به فال بد می گیرند. فال عطسه یکی از پرطرفدارترین فال ها می باشد که معنی عطسه کردن در طول شبانه روز و در ایام هفته […]

عطسه واکنش بدن به التهاب یا تجمع گرد و غبار در داخل بینی و دستگاه تنفسی است اما جالب است بدانید بعضی از مردم عطسه را به فال نیک و بعضی به فال بد می گیرند. فال عطسه یکی از پرطرفدارترین فال ها می باشد که معنی عطسه کردن در طول شبانه روز و در ایام هفته را بیان میکند.

تا کنون برایتان پیش آمده که در ساعت های مختلف روز عطسه کرده باشید، آیا می دانید معنی عطسه در ساعت های مختلف روز و حتی روزهای مختلف یکسان نیست؟ اگر می خواهید، بدانید عطسه در هر ساعتی از روزهای هفته چه مفهومی دارد و چه اتفاقی برایتان پیش می آید،

فال عطسه روز شنبه
اگر در این ساعات صبح روز شنبه عطسه می کنید، اتفاقات زیر برایتان می افتد:
عطسه در ساعت ۶ تا ۷ صبح: روز خوبی خواهید داشت.

عطسه در ساعت ۷ تا ۸ صبح: مواظب کارهایتان باشید.

عطسه در ساعت ۸ تا ۹صبح: مطمئن باش دوستت دارد.

عطسه در ساعت ۹ تا ۱۰ صبح:خوشحالی

عطسه در ساعت ۱۰ تا ۱۱: با تو صحبت خواهد کرد.

عطسه در ساعت ۱۱ تا ۱۲: دوستت دارد.

اگر در این ساعات ظهر و بعد از ظهر روز شنبه عطسه می کنید، اتفاقات زیر برایتان می افتد:
عطسه در ساعت ۱۲ تا ۱۳: مواظب خودت باش

عطسه در ساعت ۱۳ تا ۱۴: با فردی دیدار خواهی کرد.

عطسه در ساعت ۱۴ تا ۱۵: اتفاق بدی می افتد.

عطسه در ساعت ۱۵ تا ۱۶: از کسی مهربانی دریافت می کنی.

عطسه در ساعت ۱۶ تا ۱۷: یک روز خوب در پیش داری.

عطسه در ساعت ۱۷تا ۱۸: به تو فکر می کند.

عطسه در ساعت ۱۸ تا ۱۹: برای او ارزشمند هستی.

اگر در این شب روز شنبه عطسه می کنید، اتفاقات زیر برایتان می افتد:
عطسه در ساعت ۱۹ تا ۲۰: کمکش کن.

عطسه در ساعت ۲۰ تا ۲۱: دیدار غیر منتظره ای در پیش داری.

عطسه در ساعت ۲۱ تا ۲۳: درباره تو صحبت می کند.

عطسه در ساعت ۲۳ تا ۲۴: در خواب تو را می بیند.

فال عطسه روز یک شنبه
اگر در این ساعات صبح روز یک شنبه عطسه می کنید، اتفاقات زیر برایتان می افتد:
عطسه در ساعت ۶ تا ۷ صبح:کمی صبر کن سپس کارت را شروع کن.

عطسه در ساعت ۷ تا ۸ صبح:امروز اتفاق خوشحال کننده ای در پیش داری.

عطسه در ساعت ۸ تا ۹صبح:با فرد مورد علاقهات دیدار خواهی داشت.

عطسه در ساعت ۹ تا ۱۰ صبح:او می خواهد تو را ببیند.

عطسه در ساعت ۱۰ تا ۱۱:با تو صحبت می کند.

عطسه در ساعت ۱۱ تا ۱۲:دوستت دارد.

اگر در این ساعات ظهرو بعد از ظهر روز یک شنبه عطسه می کنید، اتفاقات زیر برایتان می افتد:
عطسه در ساعت ۱۲ تا ۱۳:مواظب خودت باش.

عطسه در ساعت ۱۳ تا ۱۴:به گذشته فکر کن.

عطسه در ساعت ۱۴ تا ۱۵:زیبا به نظر می رسی.

عطسه در ساعت ۱۵ تا ۱۶:عجله در دوستی داری

عطسه در ساعت ۱۶ تا ۱۷:در کارهایت کمی ناراحتی.

عطسه در ساعت ۱۷تا ۱۸:در کارهایت به تو کمک می کند.

عطسه در ساعت ۱۸ تا ۱۹:صبور باش.

اگر در این شب روز یک شنبه عطسه می کنید، اتفاقات زیر برایتان می افتد:
عطسه در ساعت ۱۹ تا ۲۰:منتظر باش.

عطسه در ساعت ۲۰ تا ۲۱:خیانت می کنی.

عطسه در ساعت ۲۱ تا۲۲:صحبت در مورد توست.

عطسه در ساعت ۲۲ تا ۲۳:به رفتارت اهمیت می دهد.

عطسه در ساعت ۲۳ تا ۲۴:خواب خوشی می بینی.

فال عطسه روز ۲شنبه
اگر در این ساعات صبح روز دوشنبه عطسه می کنید، اتفاقات زیر برایتان می افتد:
عطسه در ساعت ۶ تا ۷ صبح:روز بدی داری.

عطسه در ساعت ۷ تا ۸ صبح:انتظار هر کسی را داری او می آید.

عطسه در ساعت ۸ تا ۹صبح:از دست فردی ناراحت می شوی.

عطسه در ساعت ۹ تا ۱۰ صبح:به تو می اندیشد.

عطسه در ساعت ۱۰ تا ۱۱:با کسی که دوستش داری دیدار می کنی.

عطسه در ساعت ۱۱ تا ۱۲:غمگینی

اگر در این ساعات ظهرو بعد از ظهر روز دو شنبه عطسه می کنید، اتفاقات زیر برایتان می افتد:
عطسه در ساعت ۱۲ تا ۱۳:به آرزوهایت می رسی.

عطسه در ساعت ۱۳ تا ۱۴:از تو طرفداری می کند.

عطسه در ساعت ۱۴ تا ۱۵:راه سختی در پیش داری.

عطسه در ساعت ۱۵ تا ۱۶:دوستت دارد.

عطسه در ساعت ۱۶ تا ۱۷:موضوع صحبت تو هستی.

عطسه در ساعت ۱۷تا ۱۸:تو آرزویش هستی.

عطسه در ساعت ۱۸ تا ۱۹:ازدواج

اگر در این شب روز دو شنبه عطسه می کنید، اتفاقات زیر برایتان می افتد:
عطسه در ساعت ۱۹ تا ۲۰:تهدید خواهی شد.

عطسه در ساعت ۲۰ تا ۲۱:کسی که سالها اورا ندیده ای را می بینی.

عطسه در ساعت ۲۱ تا ۲۲:یک شب ترسناک خواهی داشت.

عطسه در ساعت ۲۲ تا ۲۳:یک اتفاق خوب در پیش داری.

عطسه در ساعت ۲۳ تا ۲۴:خوابهای خوش

فال عطسه روز ۳شنبه
اگر در این ساعات صبح روز سه شنبه عطسه می کنید، اتفاقات زیر برایتان می افتد:
عطسه در ساعت ۶ تا ۷ صبح:یک خیال

عطسه در ساعت ۷ تا ۸ صبح:مواظب دوستانت باش

عطسه در ساعت ۸ تا ۹صبح:دررویایی هستی ولی نمیدانی

عطسه در ساعت ۹ تا ۱۰ صبح:خوابهایت به حقیقت می پیوندد

عطسه در ساعت ۱۰ تا ۱۱:با او رابطه برقرار میکنی

عطسه در ساعت ۱۱ تا ۱۲:از خوابی وحشت داری

اگر در این ساعات ظهرو بعد از ظهر روز سه شنبه عطسه می کنید، اتفاقات زیر برایتان می افتد:
عطسه در ساعت ۱۲ تا ۱۳:هوشیار باش.

عطسه در ساعت ۱۳ تا ۱۴:بیش از حد کنجکاوی.

عطسه در ساعت ۱۴ تا ۱۵:فامیل میشوید.

عطسه در ساعت ۱۵ تا ۱۶:به زیبائیت نناز.

عطسه در ساعت ۱۶ تا ۱۷:به فکر آرزوهای گذشته ات باش.

عطسه در ساعت ۱۷تا ۱۸:دیدار با کسی که دوستش داری.

عطسه در ساعت ۱۸ تا ۱۹:نامه ای دریافت میکنی.

اگر در این شب روز سه شنبه عطسه می کنید، اتفاقات زیر برایتان می افتد:
عطسه در ساعت ۱۹ تا ۲۰:منتظری

عطسه در ساعت ۲۰ تا ۲۱:به فکر فردا باش

عطسه در ساعت ۲۱ تا ۲۲:مضطربی

عطسه در ساعت ۲۲ تا ۲۳:کسی راجع به تو حرف می زند.

عطسه در ساعت ۲۳ تا ۲۴:به فکرت می رسد.

فال عطسه روز ۴شنبه
اگر در این ساعات صبح روز چهار شنبه عطسه می کنید، اتفاقات زیر برایتان می افتد:
عطسه در ساعت ۶ تا ۷ صبح:خواب تو را می بیند.

عطسه در ساعت ۷ تا ۸ صبح:درموردت کنجکاوی میکند.

عطسه در ساعت ۸ تا ۹صبح:مغرورنباش.

عطسه در ساعت ۹ تا ۱۰ صبح:اتفاقی برایت می افتد.

عطسه در ساعت ۱۰ تا ۱۱:هرگز فراموشت نمیکند.

عطسه در ساعت ۱۱ تا ۱۲:به تو فکر میکند.

اگر در این ساعات ظهرو بعد از ظهر روز چهار شنبه عطسه می کنید، اتفاقات زیر برایتان می افتد:
عطسه در ساعت ۱۲ تا ۱۳:هوشیار باش

عطسه در ساعت ۱۳ تا ۱۴:به تو احترام میگذارد.

عطسه در ساعت ۱۴ تا ۱۵:به حرف مردم اعتماد دارد.

عطسه در ساعت ۱۵ تا ۱۶:از تو خوشش می آید.

عطسه در ساعت ۱۶ تا ۱۷:درست فکر کن.

عطسه در ساعت ۱۷تا ۱۸:یک خبر جدید در راه است.

عطسه در ساعت ۱۸ تا ۱۹:دوست عزیزت می آید.

اگر در این شب روز چهار شنبه عطسه می کنید، اتفاقات زیر برایتان می افتد:
عطسه در ساعت ۱۹ تا ۲۰:در تکاپو هستی.

عطسه در ساعت ۲۰ تا ۲۱:بعدازظهر خوشی داری.

عطسه در ساعت ۲۱ تا ۲۲:صحبت درباره توست.

عطسه در ساعت ۲۲ تا ۲۳:منتظر کسی هستی

عطسه در ساعت ۲۳ تا ۲۴:ازدواج

فال عطسه روز ۵شنبه
اگر در این ساعات صبح روز پنج شنبه عطسه می کنید، اتفاقات زیر برایتان می افتد:
عطسه در ساعت ۶ تا ۷ صبح:نامه دریافت میکنی.

عطسه در ساعت ۷ تا ۸ صبح:دیدارغیر منتظره داری.

عطسه در ساعت ۸ تا ۹صبح:جوابش رابده .

عطسه در ساعت ۹ تا ۱۰ صبح:صحبت مهمی دارید.

عطسه در ساعت ۱۰ تا ۱۱:دوست دارد تو را ببیند.

عطسه در ساعت ۱۱ تا ۱۲:دیدار خواهی داشت.

اگر در این ساعات ظهرو بعد از ظهر روز پنج شنبه عطسه می کنید، اتفاقات زیر برایتان می افتد:
عطسه در ساعت ۱۲ تا ۱۳:خبر خوش در پیش داری.

عطسه در ساعت ۱۳ تا ۱۴:دلت پیش اوست.

عطسه در ساعت ۱۴ تا ۱۵:دوستت دارد.

عطسه در ساعت ۱۵ تا ۱۶:اذیتش نکن.

عطسه در ساعت ۱۶ تا ۱۷:بعدازظهر خوشی داری.

عطسه در ساعت ۱۷تا ۱۸:مواظب اوقات باش.

عطسه در ساعت ۱۸ تا ۱۹:تو را دوست دارد و نمیدانی.

اگر در این شب روز پنج شنبه عطسه می کنید، اتفاقات زیر برایتان می افتد:
عطسه در ساعت ۱۹ تا ۲۰:هیچ اتفاقی نمی افتد.

عطسه در ساعت ۲۰ تا ۲۱:به کارهایش فکر کن.

عطسه در ساعت ۲۱ تا ۲۲:خیانت کار نباش.

عطسه در ساعت ۲۲ تا ۲۳:دیداری در پیش داری.

عطسه در ساعت ۲۳ تا ۲۴:خوش بختی در انتظار توست.

فال عطسه روز جمعه
اگر در این ساعات صبح روز جمعه عطسه می کنید، اتفاقات زیر برایتان می افتد:
عطسه در ساعت ۶ تا ۷ صبح:کمی صبر کن.

عطسه در ساعت ۷ تا ۸ صبح:فامیل میشوید.

عطسه در ساعت ۸ تا ۹صبح:زیبایی امامغرور

عطسه در ساعت ۹ تا ۱۰ صبح:به مسافرت میروی.

عطسه در ساعت ۱۰ تا ۱۱:با او رابطه برقرار میکنی.

عطسه در ساعت ۱۱ تا ۱۲:اولین عشقش هستی.

اگر در این ساعات ظهرو بعد از ظهر روز جمعه عطسه می کنید، اتفاقات زیر برایتان می افتد:
عطسه در ساعت ۱۲ تا ۱۳:صحبت درباره توست.

عطسه در ساعت ۱۳ تا ۱۴ :به میهمانی میروی.

عطسه در ساعت ۱۴ تا ۱۵:عاشق او میشوی.

عطسه در ساعت ۱۵ تا ۱۶:او را میبینی مطمئن باش.

عطسه در ساعت ۱۶ تا ۱۷:اولین عشقشی

عطسه در ساعت ۱۷تا ۱۸:خیانت کار نباش

عطسه در ساعت ۱۸ تا ۱۹:ازدواج خواهی کرد.

اگر در این شب روز جمعه عطسه می کنید، اتفاقات زیر برایتان می افتد:
عطسه در ساعت ۱۹ تا ۲۰:اگر باکسی درددل می کنی مراقب باش.

عطسه در ساعت ۲۰ تا ۲۱:در رنج و سختی قرار می گیری.

عطسه در ساعت ۲۱ تا ۲۲:درباره خودت بیاندیش.

عطسه در ساعت ۲۲ تا ۲۳:به صحبت مردم اهمیت نده.

عطسه در ساعت ۲۳ تا ۲۴:مراقب خودت باش.

منبع: نمناک