رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افزایش نرخ کرایه‌ها در تهران رای نیاورد

افزایش نرخ کرایه‌ها در تهران رای نیاورد اعضای شورای شهر تهران افزایش نرخ کرایه حمل و نقل عمومی را برای جبران کسری موجود شهرداری راهکار مناسبی ندانستند.

افزایش نرخ کرایه‌ها در تهران رای نیاورد

اعضای شورای شهر تهران افزایش نرخ کرایه حمل و نقل عمومی را برای جبران کسری موجود شهرداری راهکار مناسبی ندانستند.