رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اف‌ای‌تی‌اف ایران را در فهرست سیاه نگه داشت

اف‌ای‌تی‌اف ایران را در فهرست سیاه نگه داشت گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، در مجمع عمومی خود تصمیم گرفت تا ایران و کره شمالی را در فهرست سیاه نگاه دارد و محدودیت‌های سخت‌تری بر کشورهایی که در زمینه پولشویی و تامین تروریسم همکاری نمی‌کنند، اعمال کند. رئیس FATF: با توجه به اینکه وضعیت این دو […]

اف‌ای‌تی‌اف ایران را در فهرست سیاه نگه داشت

گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، در مجمع عمومی خود تصمیم گرفت تا ایران و کره شمالی را در فهرست سیاه نگاه دارد و محدودیت‌های سخت‌تری بر کشورهایی که در زمینه پولشویی و تامین تروریسم همکاری نمی‌کنند، اعمال کند.

رئیس FATF: با توجه به اینکه وضعیت این دو کشور تغییر نکرده در فهرست سیاه می‌مانند. همچنین کشورهایی نظیر کره شمالی و شبکه‌شان در دور زدن تحریم‌ها زیرک‌تر شده‌اند؛ از این رو مقامات باید نیز زیرک‌تر شوند.