رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بیش از ۵۰ درصد مبتلایان به کرونا خانم‌های خانه‌دار هستند

بیش از ۵۰ درصد مبتلایان به کرونا خانم‌های خانه‌دار هستند استاندار اردبیل با اشاره به سیر صعودی کرونا در استان گفت: متاسفانه در موج جدید بیش از ۵۰ درصد مبتلایان به کرونا خانم‌های خانه‌دار هستند./ایلنا

بیش از ۵۰ درصد مبتلایان به کرونا خانم‌های خانه‌دار هستند

استاندار اردبیل با اشاره به سیر صعودی کرونا در استان گفت: متاسفانه در موج جدید بیش از ۵۰ درصد مبتلایان به کرونا خانم‌های خانه‌دار هستند./ایلنا