رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تیپ‌های مکانیزه سپاه پاسداران در مرزهای شمال غرب کشور مستقر شدند

تیپ‌های مکانیزه سپاه پاسداران در مرزهای شمال غرب کشور مستقر شدند با توجه به درگیری های جمهوری آذربایجان و ارمنستان در منطقه قره باغ، نیروی زمینی سپاه پاسداران برای حفظ امنیت مرزهای شمال غرب کشور در مرزهای نزدیک دو کشور مستقر شد./ايرنا

تیپ‌های مکانیزه سپاه پاسداران در مرزهای شمال غرب کشور مستقر شدند

با توجه به درگیری های جمهوری آذربایجان و ارمنستان در منطقه قره باغ، نیروی زمینی سپاه پاسداران برای حفظ امنیت مرزهای شمال غرب کشور در مرزهای نزدیک دو کشور مستقر شد./ايرنا