رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


همتی: بانک مرکزی به دنبال افزایش سود سپرده بانکی نیست

همتی: بانک مرکزی به دنبال افزایش سود سپرده بانکی نیست رئیس کل بانک مرکزی: امروز افزایش نرخ سود بانکی سیاستی نیست که توفیق قطعی داشته باشد و بر همین اساس بانک مرکزی به دنبال روش های دیگر برای کنترل تورم در بازارهاست.

همتی: بانک مرکزی به دنبال افزایش سود سپرده بانکی نیست

رئیس کل بانک مرکزی: امروز افزایش نرخ سود بانکی سیاستی نیست که توفیق قطعی داشته باشد و بر همین اساس بانک مرکزی به دنبال روش های دیگر برای کنترل تورم در بازارهاست.


جدیدترین خبرها