رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


توضیحات دادستان نظامی خراسان شمالی درباره جان باختن یک فرد در اسفراین

توضیحات دادستان نظامی خراسان شمالی درباره جان باختن یک فرد در اسفراین روز گذشته اولیاء دم این جوان با حضور در دادسرای نظامی خراسان شمالی شکایتی با عنوان تیراندازی منجر به قتل مطرح کردند. با توجه به اهمیت موضوع و ادعاهای اولیاء دم متوفی، طی تماس تلفنی در حضوراولیاء دم از مدیرکل پزشکی قانونی استان […]

توضیحات دادستان نظامی خراسان شمالی درباره جان باختن یک فرد در اسفراین

روز گذشته اولیاء دم این جوان با حضور در دادسرای نظامی خراسان شمالی شکایتی با عنوان تیراندازی منجر به قتل مطرح کردند.

با توجه به اهمیت موضوع و ادعاهای اولیاء دم متوفی، طی تماس تلفنی در حضوراولیاء دم از مدیرکل پزشکی قانونی استان درخواست کردیم تا با دقت و سرعت جسد کالبدگشایی و علت فوت و نوع صدمه های وارد شده مشخص شود.

سپس دستوراتی در چند بند به ضابطان قضایی برای بررسی نحوه مرگ مقتول صادر شد تا محل درگیری را دقیقا بررسی و فیلم دوربین های مداربسته موجود در محل را جمع آوری و ارسال نمایند.

همچنین درباره دستور قضایی تعقیب و تیراندازی، صورتجلسات تنظیم شده و مشخصات ماموران دخیل در ماجرا از مراجع ذی ربط استعلام به عمل آمده است.

تحقیق از شهود معرفی شده توسط اولیاء دم نیز در دست انجام است.