رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سخنگوی دولت ژاپن: به معاهده ممنوعیت تسلیحات هسته‌ای نمی‌پیوندیم

سخنگوی دولت ژاپن: به معاهده ممنوعیت تسلیحات هسته‌ای نمی‌پیوندیم سخنگوی ارشد دولت ژاپن بیان داشت، این کشور به معاهده سازمان ملل در ممنوعیت تسلیحات هسته‌ای نخواهد پیوست؛ موضعی که این کشور را همراستا با موضع آمریکا می‌سازد اما در عین حال بر خلاف دیدگاه ضد هسته‌ای آن است.

سخنگوی دولت ژاپن: به معاهده ممنوعیت تسلیحات هسته‌ای نمی‌پیوندیم

سخنگوی ارشد دولت ژاپن بیان داشت، این کشور به معاهده سازمان ملل در ممنوعیت تسلیحات هسته‌ای نخواهد پیوست؛ موضعی که این کشور را همراستا با موضع آمریکا می‌سازد اما در عین حال بر خلاف دیدگاه ضد هسته‌ای آن است.