رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افزایش ۱۵ تا ۲۰ برابری فوتی‌‌های کرونا در تهران

افزایش ۱۵ تا ۲۰ برابری فوتی‌‌های کرونا در تهران «میرلوحی» عضو شورای شهر تهران: در حال حاضر تعداد فوتی‌های ناشی از کرونا در پایتخت به ۱۵۰ و ۱۶۰ نفر رسیده و نسبت به اردیبهشت که تعداد فوتی‌ها حداکثر ۹ نفر بود ۱۵ تا ۲۰ برابر شده است.

افزایش ۱۵ تا ۲۰ برابری فوتی‌‌های کرونا در تهران

«میرلوحی» عضو شورای شهر تهران: در حال حاضر تعداد فوتی‌های ناشی از کرونا در پایتخت به ۱۵۰ و ۱۶۰ نفر رسیده و نسبت به اردیبهشت که تعداد فوتی‌ها حداکثر ۹ نفر بود ۱۵ تا ۲۰ برابر شده است.