رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خداحافظی «پوگبا» تکذیب شد

خداحافظی «پوگبا» تکذیب شد پل پوگبا با قرار دادن این استوری در صفحه اینستاگرام خود، شایعات خداحافظی‌اش از تیم ملی فرانسه را رد کرد.

خداحافظی «پوگبا» تکذیب شد

پل پوگبا با قرار دادن این استوری در صفحه اینستاگرام خود، شایعات خداحافظی‌اش از تیم ملی فرانسه را رد کرد.