رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


چارترکنندگان عامل گرانی بلیت هواپیما

چارترکنندگان عامل گرانی بلیت هواپیما تورج دهقانی زنگنه رئیس سازمان هواپیمایی کشوری: چارتر کنندگان عاملان اصلی گرانفروشی بلیت پروازهای داخلی هستند. ۹۶ درصد از پروازهای خارجی و ۴۵ درصد از پروازهای داخلی با توجه به گسترش ویروس کرونا از دست داده‌ایم.

چارترکنندگان عامل گرانی بلیت هواپیما

تورج دهقانی زنگنه رئیس سازمان هواپیمایی کشوری: چارتر کنندگان عاملان اصلی گرانفروشی بلیت پروازهای داخلی هستند.

۹۶ درصد از پروازهای خارجی و ۴۵ درصد از پروازهای داخلی با توجه به گسترش ویروس کرونا از دست داده‌ایم.