رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر کار هم کرونا گرفت

وزیر کار هم کرونا گرفت سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس: بنا بود امروز در کمیسیون سؤال از وزیر کار مطرح شود اما به دلیل ابتلای آقای شریعتمداری به کرونا، این جلسه برگزار نشد.

وزیر کار هم کرونا گرفت

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس: بنا بود امروز در کمیسیون سؤال از وزیر کار مطرح شود اما به دلیل ابتلای آقای شریعتمداری به کرونا، این جلسه برگزار نشد.