رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اسامی کارتن خواب‌های صادر کننده را اعلام کنید!

اسامی کارتن خواب‌های صادر کننده را اعلام کنید! رئیس اتاق بازرگانی ایران در نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی خواست: مشخصات کاملِ ۲۵۰ صادر کننده را که ۷ میلیارد ارز خود را به کشور باز نگردانده اند با ذکر شماره کارت بازرگانی، میزان صادرات و تاریخ صادرات آنها، هر چه سریعتر در اختیار این […]

اسامی کارتن خواب‌های صادر کننده را اعلام کنید!

رئیس اتاق بازرگانی ایران در نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی خواست: مشخصات کاملِ ۲۵۰ صادر کننده را که ۷ میلیارد ارز خود را به کشور باز نگردانده اند با ذکر شماره کارت بازرگانی، میزان صادرات و تاریخ صادرات آنها، هر چه سریعتر در اختیار این اتاق قرار دهند.