رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عقب نشینی فرانسه از مواضع اسلام ستیزی

عقب نشینی فرانسه از مواضع اسلام ستیزی با گسترش اعتراضات در کشورهای اسلامی علیه مواضع اخیر مکرون، شورای مسلمانان فرانسه روز دوشنبه اعلام کرد: مسلمانان در فرانسه مورد آزار و اذیت قرار نمی گیرند.

عقب نشینی فرانسه از مواضع اسلام ستیزی

با گسترش اعتراضات در کشورهای اسلامی علیه مواضع اخیر مکرون، شورای مسلمانان فرانسه روز دوشنبه اعلام کرد: مسلمانان در فرانسه مورد آزار و اذیت قرار نمی گیرند.