رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


طرح تأمین کالا‌های اساسی به کمیسیون برنامه ارجاع شد

طرح تأمین کالا‌های اساسی به کمیسیون برنامه ارجاع شد نمایندگان در جلسه علنی امروز پارلمان در جریان رسیدگی به طرح تأمین کالا‌های اساسی با ۱۹۹ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در جلسه با ارجاع این طرح به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به منظور بررسی […]

طرح تأمین کالا‌های اساسی به کمیسیون برنامه ارجاع شد

نمایندگان در جلسه علنی امروز پارلمان در جریان رسیدگی به طرح تأمین کالا‌های اساسی با ۱۹۹ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در جلسه با ارجاع این طرح به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به منظور بررسی بیشتر جهت رفع ایرادات مالی موافقت کردند.