رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۶۰۰ میلیون یورو مختص هزینه های کرونا به خزانه واریز شد

۶۰۰ میلیون یورو مختص هزینه های کرونا به خزانه واریز شد همتی، رئیس کل بانک مرکزی: تاکنون معادل ریالی ۶۰۰ میلیون یورو بابت هزینه های مقابله با بیماری کرونا به حساب خزانه واریز شده است تا در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد. تا روز گذشته معادل ریالی ۶۰۰ میلیون یورو از یک میلیارد یورو اختصاص […]

۶۰۰ میلیون یورو مختص هزینه های کرونا به خزانه واریز شد

همتی، رئیس کل بانک مرکزی:

تاکنون معادل ریالی ۶۰۰ میلیون یورو بابت هزینه های مقابله با بیماری کرونا به حساب خزانه واریز شده است تا در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد.

تا روز گذشته معادل ریالی ۶۰۰ میلیون یورو از یک میلیارد یورو اختصاص یافته بابت هزینه های مقابله با بیماری کرونا به درخواست سازمان برنامه و بودجه به خزانه واریز شده است.

به زودی معادل ۸ هزار میلیارد تومان دیگر نیز به حساب خزانه واریز می شود تا به وزارت بهداشت پرداخت شود.