رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دستگیری ۲۸ کارمند دستگاه قضا

دستگیری ۲۸ کارمند دستگاه قضا مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه: ۲۸ نفر از کارکنان دستگاه قضایی به دلیل ارتباط گرفتن با اصحاب پرونده و کلاهبرداری از آنان بازداشت و تحویل محاکم قضایی گردیدند.

دستگیری ۲۸ کارمند دستگاه قضا

مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه: ۲۸ نفر از کارکنان دستگاه قضایی به دلیل ارتباط گرفتن با اصحاب پرونده و کلاهبرداری از آنان بازداشت و تحویل محاکم قضایی گردیدند.