رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


زمان واریز یارانه معیشتی اعلام شد

زمان واریز یارانه معیشتی اعلام شد کمک های معیشتی بین ۵۵ تا ۲۰۵ هزار تومانی ساعت ۲۴ روز شنبه (دهم آبان) به حساب خانوارهای مشمول واریز می شود.

زمان واریز یارانه معیشتی اعلام شد

کمک های معیشتی بین ۵۵ تا ۲۰۵ هزار تومانی ساعت ۲۴ روز شنبه (دهم آبان) به حساب خانوارهای مشمول واریز می شود.