رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ادامه ممنوعیت صادرات کالای اساسی از مرز مهران

ادامه ممنوعیت صادرات کالای اساسی از مرز مهران مدیرکل گمرگ ایلام از تداوم ممنوعیت صادرات کالاهای اساسی از مرز مهران خبر داد و گفت: هیچ تصمیمی جدیدی در این زمینه گرفته نشده است.

ادامه ممنوعیت صادرات کالای اساسی از مرز مهران

مدیرکل گمرگ ایلام از تداوم ممنوعیت صادرات کالاهای اساسی از مرز مهران خبر داد و گفت: هیچ تصمیمی جدیدی در این زمینه گرفته نشده است.