رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ظرف امروز و فردا مطالبه کادر درمان به صورت یکجا تسویه می‌شود

ظرف امروز و فردا مطالبه کادر درمان به صورت یکجا تسویه می‌شود محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه: این فرصت برای سازمان برنامه و بودجه فراهم شد که ظرف امروز و فردا به صورت یک جا مطالبه کادر درمان و بهداشت تسویه شود. ما برای همسان سازی حقوق بازنشستگان با توجه به اینکه از […]

ظرف امروز و فردا مطالبه کادر درمان به صورت یکجا تسویه می‌شود

محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه: این فرصت برای سازمان برنامه و بودجه فراهم شد که ظرف امروز و فردا به صورت یک جا مطالبه کادر درمان و بهداشت تسویه شود.

ما برای همسان سازی حقوق بازنشستگان با توجه به اینکه از اول مهر اجرایی شد، پاره‌ای از موارد را با توجه به اینکه ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار حکم اصلاح شد، در حقوق آبان ماه جبران می‌کنیم.