رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کدام خودروها جریمه کرونایی نمی‌شوند؟

کدام خودروها جریمه کرونایی نمی‌شوند؟ رئیس پلیس پایتخت: ما فقط خودرویی که تک سرنشین باشد و راننده‌اش از ماسک استفاده نکرده باشد را جریمه نمی‌کنیم. ولی خودروهایی که دو یا بیشتر سرنشین داشته باشند و ماسک نداشته باشند را حتماً جریمه خواهیم کرد. نمی‌توان جلوی هر خودرو را گرفت و این سوال را پرسید که […]

کدام خودروها جریمه کرونایی نمی‌شوند؟

رئیس پلیس پایتخت:

ما فقط خودرویی که تک سرنشین باشد و راننده‌اش از ماسک استفاده نکرده باشد را جریمه نمی‌کنیم.

ولی خودروهایی که دو یا بیشتر سرنشین داشته باشند و ماسک نداشته باشند را حتماً جریمه خواهیم کرد.

نمی‌توان جلوی هر خودرو را گرفت و این سوال را پرسید که خانواده هستید یا خیر؟