رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جعفر سمیعی مدیرعامل پرسپولیس شد

جعفر سمیعی مدیرعامل پرسپولیس شد گفته می شود جعفر سمیعی، مدیرکل حراست وزارت ورزش برای سرپرست مدیرعاملی پرسپولیس انتخاب شده است. قرار است پس از جلسه مدیران وزارت ورزش و اعضای هیئت مدیره پرسپولیس، نام سرپرست مدیرعاملی سرخپوشان اعلام شود.

جعفر سمیعی مدیرعامل پرسپولیس شد

گفته می شود جعفر سمیعی، مدیرکل حراست وزارت ورزش برای سرپرست مدیرعاملی پرسپولیس انتخاب شده است. قرار است پس از جلسه مدیران وزارت ورزش و اعضای هیئت مدیره پرسپولیس، نام سرپرست مدیرعاملی سرخپوشان اعلام شود.