رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


همراه بیمار شما در بیمارستان می‌شوم!/شغل جدیدی که این روزها رونق دارد

همراه بیمار شما در بیمارستان می‌شوم!/شغل جدیدی که این روزها رونق دارد «همراه بیمار، با تجربه ۲۰ساله جهت مراقبت از بیمار شما در بیمارستان هستم» این یک نمونه از آگهی است که در خیابان های نزدیک به بیمارستان‌های دولتی و خصوصی به چشم می‌خورد و حاکی از یک شغل جدید برای مردان و به ویژه […]

همراه بیمار شما در بیمارستان می‌شوم!/شغل جدیدی که این روزها رونق دارد

«همراه بیمار، با تجربه ۲۰ساله جهت مراقبت از بیمار شما در بیمارستان هستم» این یک نمونه از آگهی است که در خیابان های نزدیک به بیمارستان‌های دولتی و خصوصی به چشم می‌خورد و حاکی از یک شغل جدید برای مردان و به ویژه زنان است./برنا