رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مکرون: این‌که ما تحت حمله هستیم به‌خاطر ارزشی‌ست که به آزادی می‌دهیم

مکرون: این‌که ما تحت حمله هستیم به‌خاطر ارزشی‌ست که به آزادی می‌دهیم امانوئل مکرون، رییس جمهوری فرانسه: کشور ما تحت حمله «تروریست‌های اسلام گرا» است. از جامعه کاتولیک‌های فرانسه حمای

مکرون: این‌که ما تحت حمله هستیم به‌خاطر ارزشی‌ست که به آزادی می‌دهیم

امانوئل مکرون، رییس جمهوری فرانسه: کشور ما تحت حمله «تروریست‌های اسلام گرا» است. از جامعه کاتولیک‌های فرانسه حمای


جدیدترین خبرها