رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ماهاتیر محمد: مسلمان‌ها حق دارند میلیون‌ها فرانسوی را بکشند

ماهاتیر محمد: مسلمان‌ها حق دارند میلیون‌ها فرانسوی را بکشند ماهاتیر محمد، نخست وزیر سابق مالزی در رشته تویتتی نوشت: مسلمان‌ها حق دارند عصبانی باشند و میلیون‌ها فرانسوی را بکشند به‌جهت کشتارهایی که آن‌ها آن‌ها در گذشته انجام داده‌اند. او همچنین نوشته تا زمانی که به‌خاطر رفتار یک انسان خشمگین، همه مسلمان‌ها را سرزنش کنید، مسلمان‌ها […]

ماهاتیر محمد: مسلمان‌ها حق دارند میلیون‌ها فرانسوی را بکشند

ماهاتیر محمد، نخست وزیر سابق مالزی در رشته تویتتی نوشت: مسلمان‌ها حق دارند عصبانی باشند و میلیون‌ها فرانسوی را بکشند به‌جهت کشتارهایی که آن‌ها آن‌ها در گذشته انجام داده‌اند. او همچنین نوشته تا زمانی که به‌خاطر رفتار یک انسان خشمگین، همه مسلمان‌ها را سرزنش کنید، مسلمان‌ها حق دارند فرانسوی ها را تنبیه کنند