رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ورود کمیسیون اصل ۹۰ به قضیه کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف

ورود کمیسیون اصل ۹۰ به قضیه کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف عضو هیات رییسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از ورود این کمیسیون به موضوع صدور کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف و داستان ۷۰ کارتن خواب دارای کارت بازرگانی خبر داد.

ورود کمیسیون اصل ۹۰ به قضیه کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف

عضو هیات رییسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از ورود این کمیسیون به موضوع صدور کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف و داستان ۷۰ کارتن خواب دارای کارت بازرگانی خبر داد.