رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رشد نقدینگی در پایان مهر به ۱۸ درصد رسید

رشد نقدینگی در پایان مهر به ۱۸ درصد رسید همتی رئیس کل بانک مرکزی: نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی علی رغم فشارهای وارده به بانک مرکزی به خاطر شرایط خاص کشور و نیز نیازهای مرتبط با کرونا، تا حد ممکن مدیریت و کنترل شده است. در پایان هفته سوم مهر ۹۹ رشد پایه پولی […]

رشد نقدینگی در پایان مهر به ۱۸ درصد رسید

همتی رئیس کل بانک مرکزی:

نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی علی رغم فشارهای وارده به بانک مرکزی به خاطر شرایط خاص کشور و نیز نیازهای مرتبط با کرونا، تا حد ممکن مدیریت و کنترل شده است.

در پایان هفته سوم مهر ۹۹ رشد پایه پولی و نقدینگی به ترتیب به ۹.۵ و ۱۸ درصد ثبت شده است.


جدیدترین خبرها