رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سندرز: ترامپ به بیماری دروغگویی مبتلاست

سندرز: ترامپ به بیماری دروغگویی مبتلاست برنی سندرز، سناتور ایالت ورمونت:سه دلیل وجود دارد که انتخابات ماه نوامبر مهمترین انتخابات در طول زندگی ماست: اول اینکه رئیس جمهور دچار دروغگویی بیمارگونه‌ای است، دوم اینکه او به قانون احترام نمی‌گذارد و سوم اینکه ما نمی‌توانیم دولتی داشته باشیم که به علم اعتقاد نداشته باشد.

سندرز: ترامپ به بیماری دروغگویی مبتلاست

برنی سندرز، سناتور ایالت ورمونت:سه دلیل وجود دارد که انتخابات ماه نوامبر مهمترین انتخابات در طول زندگی ماست: اول اینکه رئیس جمهور دچار دروغگویی بیمارگونه‌ای است، دوم اینکه او به قانون احترام نمی‌گذارد و سوم اینکه ما نمی‌توانیم دولتی داشته باشیم که به علم اعتقاد نداشته باشد.