رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شکایت پرسپولیس از شجاع خلیل زاده

شکایت پرسپولیس از شجاع خلیل زاده با اعلام جمشید نورشرق رئیس کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال شکایت باشگاه پرسپولیس از شجاع خلیل زاده بازیکن سابق این باشگاه به تازگی به کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون واصل شده و در مرحله نخست رسیدگی قرار دارد.

شکایت پرسپولیس از شجاع خلیل زاده

با اعلام جمشید نورشرق رئیس کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال شکایت باشگاه پرسپولیس از شجاع خلیل زاده بازیکن سابق این باشگاه به تازگی به کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون واصل شده و در مرحله نخست رسیدگی قرار دارد.