رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر کشور: طرح غربالگری و تشخیص کرونا باید به صورت وسیع انجام شود

وزیر کشور: طرح غربالگری و تشخیص کرونا باید به صورت وسیع انجام شود عبدالرضا رحمانی فضلی در نخستین جلسه قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله به کرونا: چندین بار تاکید شد که وزارت صمت متولی قضیه کمبود ماسک است و برخلاف اعلام مسئولان هنوز در برخی مناطق دسترسی به ماسک سخت است و باید وزارت صمت […]

وزیر کشور: طرح غربالگری و تشخیص کرونا باید به صورت وسیع انجام شود

عبدالرضا رحمانی فضلی در نخستین جلسه قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله به کرونا: چندین بار تاکید شد که وزارت صمت متولی قضیه کمبود ماسک است و برخلاف اعلام مسئولان هنوز در برخی مناطق دسترسی به ماسک سخت است و باید وزارت صمت و بهداشت به این موضوع ورود کند.

ظرف یک هفته گزارش تمام اقدامات باید به این قرارگاه ارسال شود تا نقاط ضعف را بدانیم.

اجرای طرح غربالگری و تشخیص به صورت وسیع باید در اولویت باشد و تمامی دستگاه‌ها باید کمک وزارت بهداشت باشند و دادستان هم باید ضمانت اجرایی آن را بدهند.