رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حساب‌های کاربری منتسب به رییس قوه قضاییه در توییتر جعلی است

حساب‌های کاربری منتسب به رییس قوه قضاییه در توییتر جعلی است مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد که حساب‌های کاربری منتسب به رییس قوه قضاییه در توییتر جعلی هستند و محتوای منتشر شده در آن نیز جعلی محسوب می‌شوند.

حساب‌های کاربری منتسب به رییس قوه قضاییه در توییتر جعلی است

مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد که حساب‌های کاربری منتسب به رییس قوه قضاییه در توییتر جعلی هستند و محتوای منتشر شده در آن نیز جعلی محسوب می‌شوند.


جدیدترین خبرها